ΕΙ' ΓΝΩΘΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ' ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ

Αμόνι 100 κιλών απο μέταλλο: Καρβίδιο του βολφραμίου

2015-10-23 12:05
Αμόνι 100 κιλών απο μέταλλο: Καρβίδιο του βολφραμίου,  ( Σημείο τήξης: 2.870 °C - Σημείο βρασμού: 6.000 °C - Μοριακή μάζα: 195,86 g/mol ).   πρωτογενές μέταλλο, έτος κατασκευής 1904, ( χώρα Ελλάδα, μεταλλεία Χαλκιδικής ).  Δεχτός ο έλεγχος με σπεκτογράφο για την γνησιότητα του μετάλλου.  πληροφορίες: 6984273229
 
Anvil 100 kg of metal: tungsten carbide (melting point: 2.870 ° C - Boiling point: 6.000 ° C - Molar mass: 195,86 g / mol). primary metal, constructed in 1904 (country Greece, Halkidiki mines). Accept control by spektografo for the authenticity of the metal. Information: 6984273229
 

Επαφή

MAGNETIC.FIELDS.GR

vevuto@gmail.com

παλιολόγου 8
Ρέθυμνο
74100

6984273229

Αναζήτηση στο site

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode